Seznam certifikovaných osob

Certifikační ústav VŠE Praha zveřejňuje níže seznam certifikovaných osob s certifikátem platným ke dni zveřejnění seznamu.

V seznamu je uvedeno jméno, specializace, datum udělení certifikátu a do kdy je certifikát platný.

Čís. Jméno a příjmení Specializace Datum vydání
certifikátu
Platnost
certifikátu
129 Jiří Panuška *) oceňování nemovitých věcí 12. 9. 2012 12. 9. 2015
130 Ing. Jana Tarabová oceňování nemovitých věcí 27. 9. 2012 27. 9. 2017
133 Ing. Zdeněk Kubeš oceňování nemovitých věcí 14. 11. 2012 14. 11. 2017
135 Ing. Milan Čermák oceňování nemovitých věcí 13. 12. 2012 13. 12. 2017
139 Ing. Jana Moravcová oceňování nemovitých věcí 12. 3. 2013 12. 3. 2018
142 Ing. Jan Kubíček oceňování nemovitých věcí 11. 4. 2013 11. 4. 2018
143 Ing. Miroslav Šmerda oceňování nemovitých věcí 11. 4. 2013 11. 4. 2018
145 Ing. Olga Kalábová oceňování nemovitých věcí 6. 6. 2013 6. 6. 2018
146 Ing. Jaromír Holý oceňování nemovitých věcí 6. 6. 2013 6. 6. 2018
148 Roman Peša oceňování nemovitých věcí 30. 9. 2013 30. 9. 2018
149 Ing. Jaroslava Medvědová oceňování nemovitých věcí 30. 9. 2013 30. 9. 2018
150 Ing. Jiří Kokoška oceňování nemovitých věcí 30. 9. 2013 30. 9. 2018
153 Ing. Vladimír Pažout oceňování nemovitých věcí 7. 11. 2013 7. 11. 2018
154 Ing. Petr Křivánek oceňování nemovitých věcí 7. 11. 2013 7. 11. 2018
160 Ing. Tomáš Hurta oceňování nemovitých věcí 10. 12. 2013 10. 12. 2018
162 Michal Šubrt *) certifikovaný realitní makléř 29. 4. 2014 29. 4. 2017
163 Radka Purmová certifikovaný realitní makléř 26. 6. 2014 26. 6. 2017
164 Ing. Radka Chaloupková oceňování nemovitých věcí 26. 6. 2014 26. 6. 2019
165 Ing. Jiří Musil oceňování nemovitých věcí 26. 6. 2014 26. 6. 2019
166 Ing. Jiří Černý oceňování nemovitých věcí 8. 12. 2014 8. 12. 2019
167 Ing. Jaroslav Macháček oceňování nemovitých věcí 8. 12. 2014 8. 12. 2019
168 Ing. Romana Trnková oceňování nemovitých věcí 8. 12. 2014 8. 12. 2019
169  Ing. Pavlína Froňková oceňování nemovitých věcí 29. 1. 2015 29. 1. 2020
170 Ing. arch. Hana Blahůšková oceňování nemovitých věcí 29. 1. 2015 29. 1. 2020
171 Ing. Pavel Horina oceňování nemovitých věcí 29. 1. 2015 29. 1. 2020
172 Ing. Pavel Zeman oceňování nemovitých věcí 28. 4. 2015 28. 4. 2020
173 Ing. Antonín Vogeltanz oceňování nemovitých věcí 28. 4. 2015 28. 4. 2018
174 Ing. Martin Šenkeřík oceňování nemovitých věcí 28. 4. 2015 28. 4. 2020
175 Ing. Jana Šoustalová oceňování nemovitých věcí 12. 6. 2015 12. 6. 2020
176 Ing. Tomáš Vingrálek oceňování nemovitých věcí 12. 6. 2015 12. 6. 2020
177 Ing. Eva Stibor oceňování nemovitých věcí 30.10.2015 30.10.2018
178 Ing. Jiří Roup oceňování nemovitých věcí 30.10.2015 30.10.2018
179 Ing. Jitka Ševčíková oceňování nemovitých věcí 30.10.2015 30.10.2020
180 Ing. Eduard Hromada oceňování nemovitých věcí 30.10.2015 30.10.2020
181 Ing. Darina Rybová oceňování nemovitých věcí 30.10.2015 30.10.2020
182 Ing. Ivan Korčák oceňování nemovitých věcí 30.10.2015 30.10.2018
183 Bc. Tomáš Flégr certifikovaný realitní makléř 24.11.2015 24.11.2020
184 Ing. Zuzana Vacíková oceňování nemovitých věcí 24.11.2015 24.11.2020
185 Ing. Jana Podzimková oceňování nemovitých věcí 21.12.2015 21.12.2020
186 Ing. David Kroupa oceňování nemovitých věcí 21.12.2015 21.12.2020
187 Ing. Jana Kalabisová oceňování nemovitých věcí 19. 2. 2016 19. 2. 2021
188 Ing. Zdeněk Heller oceňování nemovitých věcí 19. 2. 2016 19. 2. 2021
189 Ing. Šárka Šafnerová oceňování nemovitých věcí 12. 4. 2016 12. 4. 2021
190 Ing. Petr Pohl, Ph.D. oceňování nemovitých věcí 2. 6. 2016 2. 6. 2021
191 Ing. Petr Křivka oceňování nemovitých věcí 2. 6. 2016 2. 6. 2021
192 Ing. Ivana Müllerová oceňování nemovitých věcí 2. 6. 2016 2. 6. 2021
193 Ing. Petr Fremunt oceňování nemovitých věcí 2. 6. 2016 2. 6. 2021
194 Ing. Jaroslav Velechovský oceňování nemovitých věcí 30.8.2016 30.8.2021
195 Ing. Luboš Tejkl oceňování nemovitých věcí 28. 11. 2016 28. 11. 2021
196  Ing. Jaromír Jílek oceňování nemovitých věcí 28. 11. 2016 28. 11. 2021
197 Tomáš Petruň certifikovaný realitní makléř 5. 6. 2017 5. 6. 2022
198 Ing. Marcela Prokopová oceňování nemovitých věcí 5. 6. 2017 5. 6. 2022
199 Jaroslav Kuneš certifikovaný realitní makléř 5. 6. 2017 5. 6. 2020
200 Ing. Pavel Staněk oceňování nemovitých věcí 15.12.2017 15.12.2022
201 Ing. Petra Kolářová oceňování nemovitých věcí 15.12.2017 15.12.2022
202 Romana Pobudová certifikovaný realitní makléř 10.1.2018 10.1.2023
203 Ing. Petr Pokorný oceňování nemovitých věcí 10.1.2018 10.1.2023
204 Ing. Antonín Bretšnajdr oceňování nemovitých věcí 10.1.2018 10.1.2023
205 Ing. Milan Lang oceňování nemovitých věcí 10.1.2018 10.1.2021
206 Mgr. Marek Mošna oceňování nemovitých věcí 10.1.2018 10.1.2021

*) v procesu recertifikace

Stav seznamu k 10. 1. 2018


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague