Ceník

Specializace oceňování nemovitých věcí

Publikace Požadavky ke zkoušce a certifikaci odhadce majetku

zdarma

Certifikační zkouška

9 500 Kč
(11 495 )

Opakovaná certifikační zkouška – první pokus do 6 měsíců od první zkoušky

zdarma

Opakovaná certifikační zkouška – další pokus

3 000 Kč
(3 630 Kč)

Pravidelný dozor – ročně

500 Kč
(605 Kč)

Recertifikační zkouška

4 900 Kč
(5 929 Kč)

Opakovaná recertifikační zkouška

2 800 Kč
(3 388 Kč)

Ke všem cenám se připočítává DPH v platné zákonné výši.
Tučně v závorce je uvedena konečná cena včetně 21% DPH.

V případě společného přihlášení 3 a více žadatelů k certifikaci ve stejném termínu poskytuje Certifikační ústav slevu ve výši 5 % z ceníkové ceny za první certifikaci.

Ceny platí od 1. 5. 2015

Číslo účtu pro všechny platby: 1828782/0800, variabilní symbol 997018.
Daňový doklad na vyžádání vystavíme po obdržení platby.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague