Metodický postup pro ocenění nemovitých věcí

Posudek o ceně nemovité věci je výsledkem obecnějšího metodického postupu oceňování nemovitých věcí.

1. Povinné údaje oceňovacího projektu (posudku)

2. Předpoklady a omezující podmínky při vypracování oceňovacího projektu

3. Rozsah požadovaných informací (nejčetnější případy)

Pozemky (identifikace požadavků podle jednotlivých druhů):

Inženýrské stavby a inženýrské sítě

4. Vývojový potenciál trhu

5. Metodologie oceňování, oceňovací propočty, volba souhrnného ocenění

6. Důvěrnost oceňovacího projektu

Ke stažení (soubor Word):  Struktura ocenění nemovitosti


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague