Co se děje na CU?

8.6.2018 - 21.9.2018 - Certifikační zkouška září 2018

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Obsah zkoušky pro nemovité věci

Související stránky

Písemná zkouška zahrnuje testy z:

  1. teorie oceňování nemovitých věcí,
  2. konstrukce a technologie pozemních staveb,
  3. katastru nemovitostí a stavebního práva.

Otázky mohou být otevřené i uzavřené. Na vypracování testu z teorie oceňování nemovitých věcí má žadatel vyhrazeno 60 minut, z konstrukce a technologie pozemních staveb 30 minut a z katastru nemovitostí a stavebního práva 30 minut.

Ústní zkouška obsahuje otázky z teorie oceňování nemovitých věcí.

Analytické dovednosti vyžadované pro odbornou rozpravu:

  • analýza vlivů působících na příslušný segment trhu (zejména stav nabídky a poptávky, politické, ekonomické, správní, demografické aj. vlivy)
  • analýza komerčních charakteristik nemovité věci a její postavení na trhu
  • analýza podkladů pro stanovení hrubého ročního nájemného a konfrontace vstupních údajů se skutečností v místě a čase
  • analýza položek obhospodařovaných nákladů (schopnost umět vyhledat a pracovat s úředními podklady)

Syntetické dovednosti vyžadované pro odbornou rozpravu vyjadřují schopnost certifikovaného znalce na základě výnosových metod, metod tržního porovnání a metod stanovení věcné hodnoty, zpracovat tržní ocenění pro účely:

  • koupě a prodeje nemovité věci
  • vkladu nemovité věci nebo její části do obchodních společností
  • sanačního záměru aj.