Obsah zkoušky pro nemovité věci

Písemná zkouška zahrnuje testy z:

  1. teorie oceňování nemovitých věcí,
  2. konstrukce a technologie pozemních staveb,
  3. katastru nemovitostí a stavebního práva.

Otázky mohou být otevřené i uzavřené. Na vypracování testu z teorie oceňování nemovitých věcí má žadatel vyhrazeno 60 minut, z konstrukce a technologie pozemních staveb 30 minut a z katastru nemovitostí a stavebního práva 30 minut.

Ústní zkouška obsahuje otázky z teorie oceňování nemovitých věcí.

Analytické dovednosti vyžadované pro odbornou rozpravu:

Syntetické dovednosti vyžadované pro odbornou rozpravu vyjadřují schopnost certifikovaného znalce na základě výnosových metod, metod tržního porovnání a metod stanovení věcné hodnoty, zpracovat tržní ocenění pro účely:


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague