Co se děje na CU?

8.6.2018 - 21.9.2018 - Certifikační zkouška září 2018

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Význam certifikace

Související stránky

Ekonomický rozvoj v České republice umožnil rozvoj podnikání v řadě oblastí, včetně oceňování majetku. Vyhlídka prestižního povolání s dobrou perspektivou v období transformací podniků, vyžadujících zpracování znaleckých posudků, přivedla do řad odhadců majetku mnoho ekonomů, právníků, ale i v jiném oboru vzdělaných osob. Zvyšující se konkurence v oblasti, kde se často jedná o značné objemy majetku a tudíž i velkou odpovědnost za zpracované ocenění, navíc s hrozbou soudních pří nad lišícími se posudky, začala i v tomto oboru vytvářet skupiny na různé odborné úrovni.

Kromě soudních znalců, jmenovaných krajskými soudy či ministerstvem spravedlnosti, vznikla i početná a stále se rozšiřující skupina odhadců majetku, pracujících v režimu živnostenského zákona. Úspěch obou skupin je závislý na přízni klientů soudů, podniků či jednotlivců. S ohledem na objem a finanční zajímavost zpracovávaných ocenění lze předpokládat největší zájem odhadců majetku na práci pro privátní klientelu – podniky a banky.

Podle čeho si dnes mohou klienti vybírat mezi možnými zpracovateli ocenění? Výběr mezi stále se rozšiřujícími řadami odhadců majetku nutí k zamyšlení, jak se zviditelnit, jak dát potenciálnímu klientovi najevo, že právě Vaše služby jsou lepší než konkurenční. Kromě referencí lze pro prokazování profesní odbornosti jednotlivců (podnikatelů i zaměstnanců) využít certifikace podle mezinárodní normy EN ISO/IEC 17024. Někteří klienti, zejména z bankovního sektoru, spolupráci touto certifikací podmiňují, u jiných se jedná o jasnou konkurenční výhodu.

Akreditovaný certifikační orgán pro certifikaci odhadců majetku zřízený Vysokou školou ekonomickou v Praze nabízí své služby právě těm, kteří mají potřebu dokázat nejen sami sobě, ale zejména své konkurenci a svým klientům, že právě oni patří ke špičce v oblasti oceňování nemovitých věcí v České republice.