Ceník

Publikace „Požadavky ke zkoušce a certifikaci odhadce majetku“:
zdarma

Certifikační zkouška:
10 900 Kč
(s DPH 13 189 Kč)

Opakovaná (re)certifikační zkouška:
3 000 Kč
(s DPH 3 630 Kč)

Pravidelný dozor – ročně:
v ceně (re)certifikační zkoušky

Recertifikační zkouška:
5 400 Kč
(s DPH 6 534 Kč)

 

Ceny platí od 1. 1. 2020

Číslo účtu pro všechny platby: 1828782/0800, variabilní symbol 997018.