Certifikační zkouška

Certifikační ústav zašle na požádání zdarma elektronickou publikaci zájemci o certifikaci „Požadavky ke zkoušce a certifikaci odhadce majetku“, která obsahuje i podrobné informace o certifikační zkoušce odhadce majetku ve specializaci oceňování nemovitých věcí.

Na webových stránkách jsou uvedeny základní informace, které nastiňují proces certifikace.

Průběh zkoušky, obsah apod. viz navigace vlevo.