Význam certifikace

Certifikace orgánem akreditovaným podle mezinárodní normy EN ISO/IEC 17024 je jedním z nástrojů průběžného ověřování odborné i morální způsobilosti odhadců majetku ze strany nezávislého odborného orgánu, kterým je certifikační ústav. Certifikátem jeho držitel prokazuje, že po celou dobu platnosti certifikátu splňuje požadavky schváleného certifikačního schématu a že je schopen řádně vykonávat činnost certifikovaného odhadce majetku v daném oboru jak z hlediska vysoké odbornosti, tak z hlediska morální způsobilosti. Certifikát proto může přispět k pozitivnímu hodnocení certifikovaného odhadce ze strany jeho klientů (orgánů státní správy a samosprávy, obchodních společností, realitních kanceláří, notářů apod.), a při oceňování pro bankovní účely je certifikace mnohdy nezbytnou podmínkou pro výkon této profese.