Ceník

Publikace „Požadavky ke zkoušce a certifikaci realitního makléře“:
zdarma

Certifikační zkouška:
5 700 Kč
(s DPH 6 897 Kč)

Opakovaná (re)certifikační zkouška:
2 500 Kč
(s DPH 3 025 Kč)

Pravidelný dozor – ročně:
v ceně (re)certifikační zkoušky

Recertifikační zkouška:
3 500 Kč
(s DPH 4 235 Kč)

 

Ceny platí od 1. 1. 2020

Číslo účtu pro všechny platby: 1828782/0800, variabilní symbol 997018.