Co se děje na CU?

8.6.2018 - 21.9.2018 - Certifikační zkouška září 2018

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Požadavky na žadatele

Související stránky

Žadatel o certifikaci musí splňovat kvalifikační kritéria v oblastech:

  • kvalifikace
  • praxe
  • osobní vlastnosti

1. Kvalifikace a praxe

Žadatel o certifikaci ve specializaci certifikovaný realitní makléř musí mít:

  • středoškolské vzdělání, 3 roky praxe v realitní činnosti a osvědčení o odborné způsobilosti doložené absolvováním rekvalifikačního nebo obdobného vzdělávání, schváleného MŠMT, nebo
  • vysokoškolské vzdělání, 1 rok praxe v realitní činnosti a osvědčení o odborné způsobilosti doložené absolvováním rekvalifikačního nebo obdobného vzdělávání, schváleného MŠMT, nebo absolvováním vysokoškolského studia se zaměřením na činnost realitního makléře.

2. Osobní vlastnosti a reference

Žadatel o certifikaci nebyl nikdy trestán za majetkovou trestnou činnost či jiný s realitní činností související čin.

Žadatel musí prostřednictvím referencí či jiných obdobných dokladů prokázat spokojenost svých klientů s poskytovanými službami a tím svoji dostatečnou odbornou úroveň.

3. Doklady

Žadatel o certifikaci předkládá spolu s přihláškou:

  • doklad o absolvovaném vysokoškolském či středoškolském vzdělání
  • doklad o absolvování rekvalifikačního nebo obdobného studia
  • kopii výpisu z rejstříku trestů ne starší jednoho měsíce
  • doklady o absolvované praxi – reference, potvrzení zaměstnavatele, prohlášení o praxi; doklady musí doložit požadovanou délku praxe a spokojenost klientů s poskytovanými službami
  • doklad o úhradě poplatku za certifikační zkoušku