Požadavky na žadatele

Žadateli o certifikaci je v rámci vstupní etapy poskytnuta informační publikace „Požadavky ke zkoušce a certifikaci realitního makléře“, která obsahuje podrobné požadavky na žadatele o certifikaci ve specializaci realitního makléře, popis procesu certifikace, práva a povinnosti žadatele i držitele certifikátu a poplatky související s certifikací, a slouží jako výchozí materiál k informování.

Požadavky uvedené v tomto dokumentu vycházejí ze schváleného certifikačního schématu.

Na webových stránkách je informační publikace uvedena. Certifikační ústav zašle na požádání formuláře přihlášky ke zkoušce a certifikaci.

Žadatel o certifikaci musí splňovat kvalifikační kritéria v oblastech:

kvalifikace a praxe
osobní vlastnosti (bezúhonnost)

1. Kvalifikace a praxe
Žadatel o certifikaci ve specializaci certifikovaný realitní makléř musí splňovat jednu z níže uvedených kvalifikačních podmínek:

  • středoškolské vzdělání, 3 roky praxe v realitní činnosti a rekvalifikační vzdělání schválené MŠMT (min. 100 hod.) nebo odborné vzdělání obdobného obsahu a rozsahu,
  • vysokoškolské vzdělání, 1 rok praxe v realitní činnosti a rekvalifikační vzdělání schválené MŠMT (min. 100 hod.) nebo odborné vzdělání obdobného obsahu a rozsahu či vysokoškolské vzdělání se zaměřením na činnost realitního makléře.

2. Osobní vlastnosti (bezúhonnost)
Žadatel o certifikaci nebyl nikdy trestán za majetkovou trestnou činnost nebo za trestný čin související s realitní činností.

Splní-li žadatel všechny vstupní požadavky, provede certifikační ústav jeho registraci.

Ke zvláštním potřebám žadatele (např. snížená schopnost vidění, slyšení, vyjadřování nebo pohybu) přistupuje certifikační ústav individuálně při zachování podmínek rovného přístupu pro všechny žadatele o certifikaci.

S veškerými údaji vstupní dokumentace certifikační ústav zachází jako s důvěrnými informacemi při dodržování pravidel GDPR.

 

  • Autor: Ing. Irena Dohányosová
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: