Co se děje na CU?

8.6.2018 - 21.9.2018 - Certifikační zkouška září 2018

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Průběh zkoušky

Související stránky

Postup udělení certifikátu realitního makléře

Požadavky uvedené v tomto dokumentu vychází ze schváleného programu certifikace. Proces udělení certifikátu zahajuje žadatel o certifikaci podáním Přihlášky ke zkoušce a certifikaci ve specializaci certifikovaný realitní makléř.

Spolu s přihláškou dokládá žadatel splnění vstupních požadavků předložením kopií příslušných dokladů.

Při splnění všech daných kritérií postoupí žadatel k certifikační zkoušce.

Termín a místo konání certifikační zkoušky je žadateli sdělen pozvánkou nejméně dva týdny předem.

Při certifikační zkoušce je žadatel povinen prokázat svoji totožnost.

Komisionelní certifikační zkouška se skládá ze 2 částí: písemné zkoušky a ústní zkoušky.

Písemná zkouška trvá 30 minut a skládá se ze 2 částí, obsahově specifikovaných dále. Žadatel si losuje jednu z variant písemných testů v písemné podobě. Podmínkou postoupení k další části je minimálně 60% úspěšnost.

Ústní zkouška trvá přibližně 20 minut a skládá se z odpovědi na 2 vylosované otázky.

V případě úspěšného vykonání certifikační zkoušky rozhodne vedoucí certifikačního ústavu o vydání certifikátu. Certifikát prokazující dostatečnou odbornou způsobilost k výkonu funkce certifikovaný realitní makléř je vydáván na 3 roky, při recertifikaci na 5 let. Certifikovaný realitní makléř je povinen podrobovat se pravidelnému dozoru certifikačního ústavu a působit v souladu se stanovenými pravidly.

Rozsah recertifikační zkoušky se od certifikační zkoušky neliší.

V případě neúspěšného vykonání certifikační zkoušky se žadatel přihlašuje k opakované certifikační zkoušce. Pokud žadatel uspěl v písemné části, koná se opakovaná zkouška jen v ústní části. Celkový postup opakované zkoušky se od řádné certifikační zkoušky neliší.