Průběh zkoušky

Podáním příslušných dokladů a přihlášky ke zkoušce a certifikaci ve specializaci certifikovaný realitní makléř zahajuje žadatel certifikační proces.

Při splnění všech daných kritérií postoupí žadatel k certifikační zkoušce.

 

Certifikační zkouška se skládá ze 2 částí: písemné zkoušky a ústní zkoušky.

Písemná zkouška trvá 30 minut a skládá se ze 2 částí, obsahově specifikovaných dále. Žadatel si losuje jednu z variant písemných testů. Podmínkou postoupení k další části je minimálně 70% úspěšnost.

Ústní zkouška trvá přibližně 30 minut a skládá se z odpovědi na 2 vylosované otázky.

V případě úspěšného vykonání certifikační zkoušky rozhodne vedoucí certifikačního ústavu o vydání certifikátu. Certifikát prokazující dostatečnou odbornou způsobilost k výkonu funkce certifikovaný realitní makléř je vydáván na 3 roky, při recertifikaci na 5 let.

Proti rozhodnutí certifikačního ústavu se může žadatel o certifikaci nebo držitel certifikátu písemně odvolat, postupy pro odvolání zde (soubor PDF).

Certifikovaný realitní makléř je povinen podrobovat se pravidelnému dozoru certifikačního ústavu a působit v souladu se stanovenými pravidly Zásady pro držitele certifikátu (soubor PDF ke stažení).

Rozsah recertifikační zkoušky se od certifikační zkoušky neliší.

V případě neúspěšného vykonání certifikační zkoušky se žadatel přihlašuje k opakované certifikační zkoušce. Pokud žadatel uspěl v písemné části, koná se opakovaná zkouška jen v ústní části. Celkový postup opakované zkoušky se od řádné certifikační zkoušky neliší.