Seznam certifikovaných osob

Certifikační ústav VŠE Praha zveřejňuje níže seznam certifikovaných osob s certifikátem platným ke dni zveřejnění seznamu.

V seznamu je uvedeno jméno, specializace, číslo certifikátu, datum udělení certifikátu a do kdy je certifikát platný.

Stav seznamu k 29.3.2022