Zahraniční stránky

Logo

Internetová stránka

Název

Logo IVSC

IVSC

The International Valuation Standards Committee (Mezinárodní výbor pro oceňovací standardy)

Logo TEGoVA

TEGoVA

The European Group of Valuers‘ Associations (Evropská skupina odhadcovských asociací)


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague