Lidé

Vedoucí prof. Ing. Miloš Mařík, CSc.
Působí zároveň jako profesor na katedře financí a oceňování podniku VŠE. Specializuje se na oceňování podniků. Je znalcem pro oceňování podniků.
Kancelář č. 36a NB, VŠE Praha 3
(Kancelář na katedře č. 133 NB)
Manager kvality Ing. Kryštof Komanec
Kancelář č. 17 NB, VŠE Praha 3
Odborný pracovník Ing. Eva Junková
Specializuje se na oceňování nemovitých věcí jako koncesovaný odhadce od roku 2011.
Kancelář č. 17 NB, VŠE Praha 3