Lidé

Vedoucí prof. Ing. Miloš Mařík, CSc.
Působí zároveň jako profesor na katedře financí a oceňování podniku VŠE. Specializuje se na oceňování podniků. Je znalcem pro oceňování podniků.
Kancelář č. 36a NB, VŠE Praha 3
(Kancelář na katedře č. 133 NB)
Zástupce vedoucího Ing. Eva Junková
Kancelář č. 17 NB, VŠE Praha 3
Manažer kvality 

Kontaktní osoba

Ing. Irena Dohányosová
Kancelář č. 76 NB, VŠE Praha 3